top of page

HTK-SEN 1. OLAĞAN GENEL KURULUNA DAİR DUYURU

Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN) 1. Olağan Genel Kurulu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile ona uygun şekilde tensip edilmiş olan HTK-SEN tüzüğünün usul ve esasları gözetilerek, Sendika Yönetim Kurulumuzun 29.04.2023 tarih ve 12 sayılı kararı gereği, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Mayıs 2023 Salı günü saat 12.00’de, Beştepeler Mah. Yaşam Cd, 1. Sk. No:7/B, 06520 Yenimahalle/Ankara adresindeki Grand Mercure Otel'de delegelerimizin katılımıyla gerçekleştirilecektir.


Birinci (ilk) toplantıda Genel Kurul toplantı yeter çoğunluğu sağlanamadığı taktirde, 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 12.00’de çoğunluk aranmaksızın aynı adreste Genel Kurulumuz yeniden toplanacaktır.


Sendika zorunlu organları için adaylık başvuruları 2-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında, temsilciliklerimiz aracılığıyla alınacaktır.


İlgililere ve üyelerimize ilanen duyurulur.


Saygılarımızla,

HTK-SEN Yönetim Kurulu23.05.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Yoklama ve Açılış

2. Divan Teşekkülü

3. İstiklal Marşı’nın Okunması

4. Genel Başkan’ın Konuşması

5. Kurul Raporlarının Görüşülmesi A) Yönetim Kurulunun Rapor ve Faaliyetlerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması B) Denetim Raporlarının, Mali ve Finansal Açıklamaların Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

6. Sendika Tüzüğü maddelerindeki değişikliklerin ve eklemelerin görüşülmesi ve karara bağlanması

7. Zorunlu Organların Seçimlerinde Aday Olan Kişilere Söz Verilmesi

8. Zorunlu Organların Seçimi A) Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelikleri B) Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyelikleri C) Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelikleri

9. Seçilen Yeni Yönetim Kurulunun Yetkilendirilmesi Kararının Alınması

10. Dilek ve Temenniler

11. Kapanış0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page