top of page

İnisiyatif Almadan Çalışma Faaliyeti Duyurusu

Sendika Yönetim Kurulu olarak ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile Sendika Tüzüğü’nün tanıdığı hak ve yetkiler doğrultusunda, sendika üyesi meslek gruplarından hava trafik kontrolörlerinin haklarının, menfaatlerinin, ücretlerinin, özlüklerinin ulusal ve uluslararası karşılıkları ile korunması, mesleki kazanımlarının en üst düzeye çıkarılması, daha iyi çalışma ve emeklilik koşullarının sunulması, toplum nezdinde meslek itibarının korunması amaçlarıyla ve bunlarla birlikte eş doğrultuda devletimizin Türkiye yüzyılı vizyonu ve stratejileriyle uyumlu olarak ülkemiz havacılık sektörünün geliştirilmesi ile ülkemiz ekonomisinin ve kamu maliyesinin zarara uğramasının önüne geçilmesi saikleriyle; yapılan işin kritik önemi haiz olması nedeniyle kamuoyunda geniş bir mağduriyet oluşturmadan, yalnızca farkındalık oluşturmak maksadıyla tüm üyelerimizin ülkemizin de uzun yıllardır taraf olduğu uluslararası düzenlemeler, Anayasa ve Kanunların bizlere sunduğu sendikal haklar çerçevesinde, tabi olunan ICAO Uluslararası Havacılık Kuralları ve Sivil Havacılık Kanunları, DHMİ Türkiye AIP’si, Anlaşma Mektupları ve diğer ulusal mevzuata harfiyen bağlı kalarak, 26 ve

28 Eylül 2023 tarihlerinde inisiyatif almadan çalışma eylemine, 8 Eylül 2023 tarihli Sendika Yönetim Kurulu kararıyla davet edilmesine karar verilmiştir.


“İnisiyatif almama” eylem kararımıza ilişkin Yönetim Kurulu tarafından sonuç taleplerinin aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:


1- Sayıştay Başkanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda hava trafik kontrolörlerimizin özlük haklarının emsal ülke standartlarına çıkarılması maksadıyla seyrüsefer (havacılık) tazminatı ödemelerinde hava trafik kontrolörlerimizin önem ve itibar bakımından denk meslek grubu olan pilotlarla birlikte ayrı bir klasmanda tutularak, tazminat oranlarında gerekli güncellemelerin yapılması. Böylelikle ülkemize döviz girdisi sağlanarak, Hazine’nin gelirlerinin arttırılması.


2- Zorlu işe alım şartları göz önüne alındığında uzman kadrosuna denk bir statüde bulunan hava trafik kontrolörlerimizin ek göstergelerinin 4200’e çıkarılması. (Halihazırda ek göstergeleri asgari düzeydedir)


3- Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yıpratıcı çalışma saatlerinin azaltılması.


4- Hava trafik kontrolörlerimiz için kariyer planlamasına cevaz verecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi.


Söz konusu eylemin devam ettiği tarihlerde ve süre boyunca, inisiyatif almama eylemi çerçevesinde hava trafik kontrolörlerimizce yalnızca mesleki açıdan zorunluluk teşkil etmediği halde iş yükü ve sorumluluklarını arttırma pahasına yapılan direkt rota verme uygulamasının askıya alınmasına, meydan AIP’lerinde var olan standart push-back, motor çalıştırma ve taksi usullerine inisiyatif kullanmaksızın, harfiyen riayet edilmesine; bu uygulamalar dışında, kamu yararı gözetilerek hizmetin gerekleri ve görev tanımın kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin eksiksiz ve layıkıyla ifasına devam edilmesine; ilaveten, VIP ve ambulans uçaklar, askeri uçuşlar ve İHA/SİHA’lar, havacılık kuralları çerçevesinde acil durum deklare eden trafikler için öncelikli iniş kalkış, direkt rota verme ve diğer her türlü inisiyatif dahilindeki uygulamaların sürdürülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.


Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page