top of page

HTK-SEN HAKKINDA

           Ulaştırma hizmetlerinin en hızlı büyüyen ve gelişen sektörü olan havacılık sektöründe pilotlarla birlikte başat iki aktörden birisi olan hava trafik kontrolörleri, emsal ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ICAO ve EUROCONTROL başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlarca belirlenen kural ve standartlar çerçevesinde lisanslandırılmakta ve hizmet vermektedir. Yıllar süren zorlu bir eğitim süreci sonunda göreve başlayan hava trafik kontrolörleri yaptıkları işin doğası gereği sürekli ve yoğun bir stres altında, yüzlerce insanın canından sorumlu olduğu bilinciyle "sıfır hata" prensibine sıkı sıkıya bağlı bir şekilde 365 gün 24 saat daimi hizmet esasıyla çalışmaktadır. Avrupa'nın en geniş ve yoğun hava sahalarından birisi olan Türk hava sahasında emniyetli, hızlı ve düzenli bir şekilde trafik akışını sağlayan hava trafik kontrolörleri, pilotların gökyüzündeki gözü kulağı olmaya devam etmektedir.

            Tüm bunların yanı sıra düzenli aralıklarla pilotların tabi olduğu ICAO standartlarında sağlık taramalarından geçirilen ve benzer dil yeterliliklerine haiz olmaları şart koşulan hava trafik kontrolörlerimiz, söz konusu özlük hakları olunca ne yazık ki uluslararası standartların oldukça gerisinde kalmıştır. Nitekim ülkemizin de üyesi bulunduğu EUROCONTROL'e bağlı diğer ülkelerde çalışan meslektaşları pilotlara yakın düzeyde maaş ve diğer özlük haklarına sahipken, ülkemizde bu standartların çok altında gelir ve özlük haklarıyla çalışmaktadırlar. Bu durum, yaklaşık bir milyon kilometrekarelik Türk hava sahasındaki binlerce sivil ve askeri trafiği büyük bir fedakârlık ve özveriyle yöneten nitelikli bir camiadan müteşekkil hava trafik kontrolörlerimizin hak ettiği itibar ve özlük haklarına kavuşmasını ana hedefi olarak belirleyen yeni bir sendikal oluşumu elzem hale getirmiştir. Bu ihtiyaca yanıt olarak ortaya çıkan Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN), belirlenen amaç doğrultusunda, mevcut STK'larla eşgüdüm içerisinde çalışarak üyelerinin sesini daha gür şekilde duyurmaya, ortak çıkar ve menfaatlerini daha güçlü savunmaya vesile olacaktır.

 

        Aynı zamanda ulaştırma hizmet kolundaki sendikacılık anlayışına da yeni bir soluk getirerek, üye kazanma hesabıyla niceliği niteliğin önünde tutan anlayışa karşı, nitelikli personelin hak ve hukukunu başta idari ve hukuki alanlar olmak üzere her mecrada savunacaktır. 

 

HTK-SEN'in başta hava trafik kontrolörlerimiz olmak üzere tüm ulaştırma hizmetleri çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle..

Transparent PNG_2.png
Transparent PNG_1.png
bottom of page